ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือก รักษาความปลอดภัย รปภ. ท็อป 

สิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่ง

1.จ่ายค่าแรงสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้สามารถคัดกรอง บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย จะต้องได้รับการตรวจสอบ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

3.ฟรี!! ประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

4. ฟรี!! ซ้อมดับเพลิงให้กับลูกค้ารวมถึงจัดการอบรม ในกรณีทำสัญญาจ้างรปภ. ตั้งแต่ 6 นายขึ้นไปโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนจากหน่วยงานราชการ

5. อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ประจำกายของพนักงานรปภ. พร้อมอุปกรณ์ SECURITY SOLUTION รวมถึงอุปกรณ์ประจำหน่วยงาน ต่างๆที่ทันสมัย

6. พร้อมบริการ Call Center 24 ชั่วโมง 085590083