1. ประสิทธิภาพ รปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย

รปภ. หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. มีองค์ประกอบหลายส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งบุคลิกภาพ วุฒิการศึกษา และความตั้งในในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์กับบริษัท รปภ. เพื่อดูแลบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ. สูงสุด

2. รปภ. งานแสดงสินค้าและอีเวนท์

งานแสดงสินค้าและอีเวนท์ปัจจุบันมีการจัดและเปิดตัวสินค้าจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยการดูแลและวางระบบให้โดยบริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย และอำนวยความสะดวกรวมถึงการบริการ รปภ. ในการบริการทางด้านอื่นๆ โดยมีทีมงาน รปภ.มืออาชีพ วางระบบรปภ.ให้ลูกค้า

3. ทำไมบริษัท รปภ. ปฏิเสธรับงานรปภ. งานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทยามส่วนมากจะปฏิเสธรับงานบริการรปภ.หน่วยงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการทำงานรปภ.เกิดปัญหาจากการไม่ให้ความร่วมมือการบริการรปภ.ของผู้รับเหมาและปฏิบัติตามกฏของบริษัทรปภ.รวมถึงปัญหาจากผู้รับเหมาหลายชุด ทำให้การบริการ รปภ.เกิดหัวข้อในการควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากผู้รับเหมาจะทำการขโมยทรัพย์สินกันเองและปกปิดไม่แจ้งให้บริษัทรักษาความปลอดภัยทรา

4. รปภ.กับการฝึกอบรมอาชีพ รปภ.เบื้องต้น

อาชีพรปภ.นั้นถ้าจะเป็นพนักงานรปภ.ที่มีคุณภาพต้องผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพรปภ.เบื้องต้น ซึ่งบริษัทรปภ. หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยมีคอร์ส การอบรมรปภ.โดยทำงานฝึกอบรม รปภ.อย่างน้อย 3 วัน ซึ่งประกอบไปด้วย

-การอบรมพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ รปภ.

-การอบรมเรื่องเอกสารและการเขียนรายการเหตุการณ์ประจำวัน

-การอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการแก้ไขอัคคีภัย รปภ.เบื้องต้นถ้ามี

-การอบรมศิลปะการต่อสู้เบื้องต้นของงานรปภ.

-การอบรมการผจญเหตุและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวิชาชีพรปภ.

 

-รปภ. บริษัทรปภ. หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย ยอดเยี่ยม

 

การที่จะเป็น รปภ, หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยมนั้น ต้องมีองค์ประกอบทั้งตัวรปภ.เองและ บริษัทรปภ.ด้วย ต้องมีธรรมมาภิบาลต่อรปภ. และผู้ว่าจ้าง ในการคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รปภ. รวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแลทรัพย์สินรวมถึงการบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ.

 

-ข้าจะเป็นรปภ. “ไม่ใช่ยาม”

 

รปภ. โดยทั่วไปอยากให้สังคม หรือบุคคลทั่วไป เรียกตัวเองว่า “รปภ.” พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ “ยาม” ซึ่งคำว่ายามนั้น มาจากคำว่า “แขกยาม” สมัยก่อน โดยชายชาวอินเดียหรือบังคลาเทศ เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าบ้าน หรือทรัพย์สิน โดยมีการ เดินตรวจตราและเคาะระฆังบอกเวลา เพราะสมัยก่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมและไม่มี รปภ. รวมถึงเจ้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ แต่คำว่ายามถูกคนในสังคมมองว่าเป็นอาชีพระดับล่างที่คนไม่อาชีพหรือความรู้เท่ากัน ซึ่งความเป็นจริงถือว่ามีรายได้เทียบเท่ากับคนจบปริญญาตรี แต่ตัวพนักงาน รปภ. เองย้อมทำตัวหรือพฤติกรรมให้สังคมเรียกว่า “ยาม”

 

-การคัดเลือก รปภ. ของบริษัทรปภ.ให้ตรงใจผู้ว่าจ้าง

 

การที่จะคัดสรร รปภ.ของบริษัท รปภ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้น มีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไป พนักงานรปภ. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี มีสัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น โดยการตรวจสอบการเป็นพนักงานรปภ. จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการประสานงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยและจัดสรรบุคคลากรให้ตรงกับ Job Description จากผู้ว่าจ้างตามลักษณะงาน และอายุของพนักงาน รปภ. เช่น รปภ. ลานจอดรถ รปภ.ประสัมพันธ์ รปภ.เฝ้าโกดังสินค้า หรือ รปภ. อำนวยการ เพียงแค่นี้ก็จะตรงใจผู้ว่าจ้าง ในการคัดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย

 

-รปภ.เงินเดือนสูงจริงหรือ?

 

ปัจจุบัน การว่าจ้าง รปภ. ของบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลในปัจจุบันเป็น 300 บาท จนทำให้ค่าจ้างรายวันของรปภ.และอัตรา การเสนอราคาของบริษัทรักษาความปลอดภัยสูงตามไปด้วย ซึ่งตัวพนักงาน รปภ. ปัจจุบันทำงาน 12 ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินต่อวัน ระหว่าง 450-600 บาท/วัน “โอ้พระเจ้า”

 

ซึ่งสูงกว่าคนจบปริญญาตรีซะอีก ไม่รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากบริษัท รปภ.และบริษัทรักษาความปลอดภัย