1. ปัจจุบันเด็กจบปริญญาตรีทำงาน รปภ.จริงหรือ

ปัจจุบันพนักงาน รปภ.มีหลากหลายอายุและวุฒิการศึกษา ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูง เงินเดือน รปภ. ตกอยู่เดือนละ 15,000.-18,000 บาท ต่อการได้รับเงินเดือนรปภ. ซึ่งทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีไม่มีงานทำ หรือเด็กที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหันมาประกอบอาชีพรปภ. มากขึ้นเพราะมีรายได้ที่สูง และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบาย

2. รปภ.กับกฎหมายแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆ จ้างพนักงาน รปภ.ต้องสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ จากประกันสังคม ทำให้ปัจจุบัน รปภ. จะต้องมีการคุ้มครองต่างๆ จากกระทรวงแรงงานตามกฎหมาย ทำให้เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็น “รปภ.” ไม่ใช่ “ยาม”

3. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เปิดบริการ รปภ. และจดทะเบียนพาณิชย์กว่า 4,000 บริษัท ทั่วประเทศ ไม่รวมถึงบริษัท รปภ.ที่รับจ้างโดยทั่วไปอีกกว่าครึ่ง จึงทำให้มาตรฐานในปัจจุบันของบริษัทรปภ.ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแบ่งออกตามเกรดราคาตามว่าจ้างและค่าแรงของ รปภ. จึงทำให้ผู้ว่าจ้างรปภ. เกิดทางเลือกในการคัดสรรรปภ. “ซึ่งใครก็อยากจะได้ของดีแต่ราคาถูก”

4. รปภ.คิดถึงบ้าน

อาชีพ รปภ.นั้น เป็นอาชีพที่สังคมโดยทั่วไปมองว่า รปภ.เป็นอาชีพต้นทุนต่ำไม่ได้การยอมรับ ซึ่งตามความเป็นจริงเป็นอาชีพที่สำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ดูแลความเรียบร้อยของสังคม พนักงานที่ประกอบอาชีพ รปภ. ส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัด ทิ้งบ้านมาหางานทำ จึงทำให้หลายคนที่มาทำอาชีพ รปภ. คิดถึงบ้านและอยู่สังคมใหญ่ จึงทิ้งงานจำนวนมาก

5. คำแนะนำในการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

ในการว่าจ้างรปภ. และบริษัทรปภ.นั้น ผู้ว่าจ้างควรคำนึงถึงสถานทีประกอบการของตนกับบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำให้การบริการรปภ.และการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรปภ.ทำให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการบริการ

6. รปภ.กับการพักผ่อน

ในการประกอบอาชีพ การทำงานของร่างกายคนเรา ควรพักผ่อนให้เต็มที่ อย่างน้อยต้องนอนวันละ 6 ชั่วโมง พนักงาน รปภ.ทำงาน 12 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็ควรจะได้รับการพักผ่อนเต็มที่ ในการทำงาน รปภ.เวลางานก็ทำงาน รปภ.ให้เต็มที่และเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่เช่นกัน จึงจะทำทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รปภ.

7. รปภ.ต้องติดอาวุธประจำตัวหรือไม่

อาชีพรปภ.ปัจจุบัน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างมีลักษณะแตกต่างหลายรูปแบบ และลักษณะการบริการรปภ.ต่างๆ ซึ่งรปภ.ที่จะติดอาวุธได้จะต้องมีใบพกพา และบริการรปภ.ในลักษณะงานที่เสี่ยง เช่น รปภ.ธนาคาร รปภ.อารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งการว่าจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัยจะอยู่ในอัตราที่สูง เพราะ บริษัทรปภ.มีต้นทุนที่สูงขึ้น